top of page

חברת Correcto מתמקדת בפתרונות לעולם ניהול התוכן ומטרתה להיות מובילה וחדשנית בתחום. 

הפעילות התקיימה כחמש שנים תחת חברת Integrity Software וב-2016 הועברה לחברת Correcto.

החברה מיישמת פרויקטים לאוטומציה לתהליכי סריקה ומפתוח, אוטומציה של תהליך קליטת חשבוניות ספקים ופתרונות לזיהוי נתונים ממסמכים בשילוב עם פתרונות RPA. 

החברה נמצאת בחיפוש מתמיד אחר מוצרים שיעשירו את סל הפתרונות ויביאו חדשנות לתחום וערך מוסף ללקוחות

זיהויי נתונים ממסמכים

פרויקטים ייעודיים לזיהוי נתונים ממסמכים ספציפיים. בפרויקטים מסוג זה מזהים נתונים רבים ממסמכים מאותו סוג ומעבירים את הנתונים לעיבוד בהמשך התהליך העסקי. לדוגמה:

  • טופס העדר תביעות (ביטוח)

  • טופס ייפוי כוח (ביטוח)

  • טופס ביטול פוליסה (ביטוח)

  • טפסי הצטרפות (ביטוח, קרנות השתלמות, פנסיה וגמל

 מפתוח אוטומטי באמצעות OCR

הפתרון מאפשר לקלוט את הדואר הארגוני מכל הערוצים (נייר או אלקטרוני) ולנתב אותו לתהליך קליטה והפצה מסודר ומנוהל.
הדואר, סרוק או אלקטרוני, נקלט, עובר תהליך אוטומטי של סיווג והוצאת נתונים ומנותב ישירות לאנשים / תהליכי העבודה המתאימים בארגון. תמונות המסמכים והנתונים שנשלפו מהם מועברים באופן אוטומטי אל מערכות ה-ERP, ה- CRM או אל מערכת ה-ECM הארגונית.

קליטת חשבוניות ספקים

הפתרון קולט, מסווג, בודק תקינות ומאשר כל סוג חשבונית ובכל פורמט – נייר או אלקטרוני. מתחבר לתהליך הבדיקה והאישור של מערכות ERP כדוגמת SAP או Oracle ומערכות רבות נוספות או לחילופין מאפשר תהליך אישור החשבונית במוצר והעברת הטרנזקציה המלאה למערכת הארגונית.

bottom of page