top of page

הפתרונות שלנו

הפתרונות שאנו מספקים מתמקדים בתחומים הקשורים לעולם ניהול התוכן והמסמכים בארגונים. הפתרונות מכסים את כל חיי התוכן והמסמכים בארגון החל מרגע קליטתם ממקורות שונים, דרך ניהול שוטף שלהם ושל תהליכי עבודה הקשורים אליהם ובסוף התהליך - הפצה של מסמכים אל גורמי חוץ במגוון ערוצים תוך אפשרות של הנגשה כמתחייב מהרגולציה בתחום. 

אנו מייצגים מוצרים של חברות מובילות בתחום כמו IBM, Top Image Systems, ComposeDoc ומוסיפים עליהם את הידע והניסון שצברנו במשך שנים.

אנו מאמינים שהטכנולוגיה והניסיון הם רק חלק מהפתרון. בפרויקטים אנו משלבים אותם עם שקיפות מול הלקוח וחתירה משותפת לחדשנות ופתרון של אתגרים העומדים בפנינו.  

הפתרון קולט, מסווג, בודק תקינות ומאשר כל סוג חשבונית ובכל פורמט – נייר או אלקטרוני. מתחבר לתהליך הבדיקה והאישור של מערכות ERP כדוגמת SAP או Oracle ומערכות רבות נוספות או לחילופין מאפשר תהליך אישור החשבונית במוצר והעברת הטרנזקציה המלאה למערכת הארגונית. לצפייה בברושור

קליטת חשבוניות ספקים

הפתרון מאפשר לקלוט את הדואר הארגוני מכל הערוצים (נייר או אלקטרוני) ולנתב אותו לתהליך קליטה והפצה מסודר ומנוהל.
הדואר, סרוק או אלקטרוני, נקלט, עובר תהליך אוטומטי של סיווג והוצאת נתונים ומנותב ישירות לאנשים / תהליכי העבודה המתאימים בארגון. תמונות המסמכים והנתונים שנשלפו מהם מועברים באופן אוטומטי אל מערכות ה-ERP, ה- CRM או אל מערכת ה-ECM הארגונית.

 מפתוח אוטומטי באמצעות OCR

פרויקטים ייעודיים לזיהוי נתונים ממסמכים ספציפיים. בפרויקטים מסוג זה מזהים נתונים רבים ממסמכים מאותו סוג ומעבירים את הנתונים לעיבוד בהמשך התהליך העסקי. לדוגמה, זיהוי נתונים ממסמכי העדר תביעות בעולם הביטוח.

זיהויי נתונים ממסמכים
bottom of page